PŘIHLÁŠKA A REZERVACE MÍSTA

na kurzy čchi kung v Ostravě

Kurz květen - červen | Máme 8 tréninků a kurzovné je 1.995,-Kč

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Snažím se být férový, takže předem upozorňuji na to, že:

obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

Uhrazené kurzovné ani jeho část není možné vracet podle § 1837 písm. j) NOZ.

 

Uhrazené kurzovné ani jeho část nelze převádět do následujícího kurzu.

 

Nevychozené lekce není možno převádět do následujícího kurzu a požadovat snížení kurzovného za nový kurz.

 

Jestli bude uhrazený kurz zrušený z mé strany (nemoc), samozřejmě vám kurzovné vracím v plné výši (zrušení před začátkem kurzu) nebo jeho poměrnou část (když již kurz probíhá a vy máte část lekcí odcvičených)

 

Pokud zameškáte lekce z důvodu nemoci a jiných nepředvídatelných událostí, máte možnost si tyto lekce nahradit v rámci platnosti uhrazeného kurzu, do jeho ukončení.  V případě, že bude lekce zrušena z mé strany, posouvá se termín ukončení kurzu o zrušenou lekci(e).

 

👉V případě nařízení nošení ochrany nosu a úst (například roušky) při sportovních aktivitách v průběhu kurzu nemá vliv na vrácení kurzovného a budeme ve cvičení pokračovat.

 

👉V případě mimořádného opatření o zákazu pořádání sportovních aktivit bude cvičení přerušeno. Kurzovné se v tomto případě nevrací, ale posouvá se na dobu znovuotevření (vláda umožní konání skupinových lekcí)

 

 

Pokud souhlasíte, vyplňte prosím rezervační formulář.

Přihláška na kurz čchi kung